Πλαστικές παλέτες 80×120 ελαφριού τύπου

Κατηγορία:

Περιγραφή

Πλαστική παλέτα 80*120 μεταχειρισμένη σε εξαιρετική κατάσταση. Οι πλαστικές παλέτες είναι υγειονομικού ενδιαφέροντος παλέτες.Κατάλληλες για φόρτωση εμπορεύμάτων σε χώρους υγειονομικού ενδιαφέροντος.Οι πλαστικές παλέτες επίσης μπορούν να χρησιμοποιηθούν για φόρτωση και αποστολή εμπορευμάτων σε τρίτες χώρες εκτος ΕΕ αντί για ξύλινες απεντομωμένες παλέτες.

scroll to top