Περιγραφή

Οι βιομηχανικές παλέτες CP9 διαστάσεων 114×114 χρησιμοποιούνται στην χημική βιομηχανία κυρίως.

scroll to top