Περιγραφή

Οι βιομηχανικές παλέτες CP4 και CP7 διαστάσεων 110*130 χρησιμοποιούνται στην χημική βιομηχανία κυρίως.

scroll to top